PROJEKT|PROJECT

[lang_sk]

Objekt má nosnú monolitickú železobetónovú konštrukciu, založenú na železobetónových pilotách. Obvodový plášť tvoria sendvičové steny kombinované so zasklenými hliníkovými výplňovými stenami a plastovými oknami a vonkajšími plastovými dverami. Vnútorné povrchy murovaných priečok a stien tvoria vápenno-cementové štukové omietky s maľbou. Podhľady sú kazetové, zavesené na kovovej konštrukcii, kotvenej do stropu. Tento typ stavby umožňuje variabilitu vnútorných priestorov, ktoré možno využiť pri prenájme kancelárií i nebytových priestorov.
[/lang_sk]

[lang_en]

The object has a monolithic reinforced concrete framework structure, based on reinforced concrete stilts. The peripheral construction is made of sanwich walls combined with glassed aluminium filled walls, doubleglazed windows and outside doubleglazed/plastic doors.
The internal wall surfaces are lime-cement plastered and painted. Lower ceilings are cassette-style, hung up on a metal construction which is anchored from the ceiling.

[/lang_en]