LOKALITA|LOCATION

[lang_sk]Priestor v meste je vzácny a nezameniteľný

Prestížna lokalita môže mať kľúčový význam pre rozvoj vašich obchodných kontaktov nielen s srdci Trnavy. S postupným rozvojom a rastom Trnavy sa aj príležitosti na novú výstavbu posúvajú čoraz ďalej od centra. Ak sa rozhodnete pre Aquapolis, budete profitovať z výhodnej polohy, dopravného napojenia, blízkosti centra i obchodných služieb. Moderná budova poskytne nielen reprezentatívne sídlo vašej spoločnosti, ale prinesie aj nižšie prevádzkové náklady pri prenájme obchodných priestorov a nebytových priestorov.

Výhodná poloha

Business Centrum Trnava – Aquapolis vyrástlo na Piešťanskej ulici 3 pri starej vodárenskej veži.

V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú obchodné strediská NAY, TESCO, Kaufland a Arcadia a do tejto navštevovanej oblasti denne prichádzajú tisícky ľudí za prácou i nákupmi. Táto časť Trnavy sa stala už dnes akýmsi novým obchodným centrom mesta.

Dopravný prístup

Z historického centra Trnavy postačí pár minút jazdy autom, rovnako rýchlo sa dostanete k závodu PSA Peugeot. Priame napojenie na diaľničný obchvat a diaľnicu D1 či už smerom Bratislava – Trnava, alebo opačne Trnava – Piešťany, urýchli a zjednoduší cestovanie za prácou či zákazníkmi.

Zamestnancom i návštevníkom firiem poslúži 290 parkovacích miest a Business Centrum je dobre prístupné aj mestskou hromadnou dopravou.

[/lang_sk]

[lang_en] Any space in the city is valuable and irredeemable.

Prestigious location can play a key role in the process of developing business contacts. Along with the rapid development and expansion of Trnava, the new construction facilities are moving further, out of the city centre. The decision for Aquapolis provides several advantages: attractive location, good accessibility, location in the vicinity of city centre, in touch with important business services. The modern building provides not only representative seat for your company, but also results in lower operating expenses for the tenant.

Attractive location

Business Centre Trnava -Aquapolis grew out on Veterna Street, near the old elevated water tank.

Shopping centres like NAY, TESCO, Kaufland and Arcadia are located in the immediate vicinity and thousands of people come this way everyday for shopping and work.

Accessibility

It is only a few minutes drive by car from the historical centre of Trnava. To reach the PSA Peugeot factory takes about the same time and distance. Direct connection to the highway by-pass and the D1 highway shall speed-up business travels and shall make meeting your customers easier.

Employees and visitors are provided with 290 parking lots. The Business Centre has good accessibility by means of public transport.[/lang_en]